دسامبر
29
2011

بک آپ و ریستور دیتابیس IBSng

بک آپ

برای بک آپ گیری ابتدا وارد SSH لینوکس شده دستورات زیر را وارد میکنیم

cd /

su postgres
pg_dump IBSng > /var/lib/pgsql/IBSng.sql

خب حالا شما در مسیر var/lib/pgsql/ یک فایل بک آپ دارید که اون رو باید دانلود کنید و نگه دارید. برای اینکار میتونید از برنامه WinSCP استفاده کنید که آموزشش در اینجا گفته شده.

ریستور

برای ریستور ابتدا فایل بک آپ رو روی سرور مقصد در مسیر /var/lib/pgsql/ آپلود کنید.(با نرم افزار WinSCP)

اگر از قبل رو سرور مقصد دیتابیس وجود داشته باشه باید اول اونو حذف کنید بصورت زیر :

cd /

service IBSng stop

su postgres
dropdb IBSng
createdb IBSng

exit

برای ریستور دستورات زیر رو میزنیم

cd /

su postgres
psql IBSng < /var/lib/pgsql/IBSng.sql

و در نهایت IBSng رو استارت میکنیم

service IBSng startارسال نظر